Домаћи за данас је да погледате 3. час на РТС у.

Матeматика: 2 б стр.72,73

Мудрица Српски стр.47