МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА

СЕКЦИЈЕ

На почетку школске године, заједно са ученицима који то желе, формирамо Математичку секцију. У трајању од два школска часа предлаже се и усваја Годишњи план рада Математичке секције. Током ове школске године, Математичка секција ће припремати разне изложбе, организовати припрему и израду тематских постера и разних очигледних наставних средстава, припремати ученике за учествовање на разним манифестацијама, такмичењима, квизовима и турнирима. Програм рада Математичке секције обухвата многе области из историје математике, са кратким биографским скицама и занимљивим анегдотама славних математичара, затим одабрана поглавља из аритметике, алгебре и геометрије. Кроз игре и такмичења, ученицима се указује на примене математике како на друге наставне предмете тако и на друга подручја науке.