Тимови

Тим за израду годишњег плана рада школе

Чланови тима су:
1.Илија Мировић-директор школе
2.Наташа Кокић- педагог
3.Наташа Цвијовић – психолог
4.Xaџи Ана Росић – професор математике и информатике
5.Татјана Готић – професор разредне наставе

Тим за самовредновање

Чланови тима су:
1.Илија Мировић- директор
3. Зорица Тмушић – професор математике –руководилац тима
4. Верица Живковић – професор физике
5. Биљана Милосављевић – професор разредне наставе
6. Ивана Тијанић – професор разредне наставе
7. Татјана Гавриловић – професор немачког језика

Тим за заштиту деце од насиља

Чланови тима су:
1. Илија Мировић-директор школе
2. Наташа Кокић – педагог
3. Наташа Цвијовић- психолог
4. Драгана Јанићијевић – професор биологије- руководилац тима
5. Наташа Констандин – професор разредне наставе
6. Љубинко Вуковић- професор историје
7. Михаило Вујовић – професор разредне наставе
8. Небојша Милорадовић – вероучетељ
9. Радмила Дикосавић-професор разредне наставе
10. ученик-члан Вршњачког тиме
11. представник Савета родитеља
12. представник јединице локалне самоуправе

Тим за естетско уређење школе

Чланови тима су:
1. Мирјана Милић – наставник разредне наставе- руководилац тима
2. Милица Булатовић – професор разредне наставе
3. Ана Матовић – професор ликовне културе
4. Радица Бадњар– наставник технике и технологије
5. Гордана Јефтић- професор разредне наставе
5. ученик – члан Ученичког парламента
7. представник Савета родитеља

Тим за маркетинг

Чланови тима су:
1.Илија Мировић-директор школе
2.Тамара Марковић- професор разредне наставе
3.Нела Стојковић- професор географије-руководилац тима
4. Емилија Чолак- професор разредне наставе
5. Ана Матовић- професор ликовне културе
6.Марија Жмирић-професор енглеског језика
7. Маја Вукић Поповић– професор енглеског језика
8. ученик – члан Ученичког парламента

Тим за ИОП

Чланови тима су:
1. Илија Мировић-директор школе
2. Наташа Цвијовић- психолог
3. Наташа Кокић- педагог, руководилац тима
4. Хаџи Ана Росић- професор математике и информатике
5. Бојана Медић- професор разредне наставе
6. Татјана Готић – професор разредне наставе
7. Ана Зувић- професор немачког језика

Тим за професионалну оријентацију

Чланови тима су:
1.Наташа Цвијовић – психолог- руководилац тима
2 .Ана Зувић – професор немачког културе
3. Небојша Милорадовић – вероучитељ
4. Жанка Станић – професор српског језика
5. Горан Биланџија– професор технике и технологије
6. – члан Савета родитеља

Тим за школско развојно планирање

Чланови тима су:
1. Илија Мировић – директор школе
2. Драгана Радишић – професор српског језика, руководилац тима
3. Нела Стојковић – професор географије
4. Мира Цвјетићанин – професор разредне наставе
5. Драгана Матић – професор разредне наставе
6. Бранислав Милошевић – професор математике
7. Милица Пајчин – професор ТИТ
8. Председник Школског одбора (представник локалне самоуправе)
9. представник Савета родитеља
10. представник Ученичког Парламента

Тим за школски сајт и часопис

Чланови тима су:
1. Драгана Радишић – професор српског језика, руководилац тима
2. Драгана Матић – професор разредне наставе
3. Горан Биланџија– професор ТИО, ТИТ
4. Сања Новаковић – професор српског језика
5.Тамара Марковић- професор разредне наставе
6. члан Савета родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Чланови тима су:
1.Илија Мировић – директор школе
2. Наташа Кокић – педагог
3. Наташа Цвијовић – психолог
4. Немања Луковић – професор физичког васпитања
5. Небојша Милорадовић – професор верске наставе
6. Марина Кукић – професор разредне наставе – руководилац тима
7. Зденка Ђорђевић- професор разредне наставе
8. Ана Ђокић – секретар школе
9.Жанка Станић- професор српског језика

Тим за међупредметне компeтенције и предузетништво

Чланови тима су:
1. Михаило Вујовић – професор разредне наставе
2. Зденка Ђорђевић– професор разредне наставе
3. Љиљана Јовановић– професор разредне наставе
4. Драгана Јанићијевић – професор биологије
5. Игор Јовановић– руководилац тима
6. Радица Бадњар – професор ТИТ