Радно време

ПП СЛУЖБА

од 8:00 до 14:00 часова
од 13:00 до 19:00 часова

Наташа Цвијовић, психолог, понедељком и уторком је у смени са старијим ученицима (од V до VIII), а осталим данима је са ученицима од I до IV.

Наташа Кокић, педагог, понедељком и уторком је у смени са млађим ученицима, а осталим данима са старијом сменом.

ДИРЕКТОР

Пријем странака је од 8:00 до 16:00 часова

* У зависности од других састанака и обавеза директора ови термини се могу мењати.

СЕКРЕТАР

од 7:30 до 15:30 часова

Пауза је од 10:00 до 10:30 часова
Пријем странака је од 8:00 до 14:00 часова