СЕКЦИЈA НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

СЕКЦИЈЕ

Циљ секције је боље упознавање ученика са немачким језиком, земљама немачког говорног подручја, обичајима, културом људи који у њима живе. Повећава се могућност коришћења уџбеника на страном језику а самим тим се проширују и нова сазнања.Ученици могу да се дописују са својим вршњацима и тако проширују своја знања језика а уједно развијају другарство и пријатељство. У групама се могу организовати посете биоскопским представама и слично.