ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА
(Од I до IV разреда)

Наставник Разредни старешина Време пријема
Мирјана Милић I – 1 уторком  од 14.35 до 15.20
Биљана Милосављевић I – 2 уторак од 16.30 до 17.15
Олгица Ковач I – 3 средом од 14.35  до 15.20
Бојана Милетић I – 4 средом од 13.45 до 14:30
Наташа Констандин I – 5 уторком од 16.30 до 17.15
Мира Цвјетићанин II – 1 понедељком од 16.30 до 17.15
Татјана Готић II – 2 понедељком од 15.40 до 16.25
Гордана Јефтић II – 3 понедељком од 13.45 до 14.30
Марина Кукић II – 4 средом од 13.45 до 14.30
Емилија Чолак II – 5 средом од 17.20 до 18.05
Татјана Лазић III – 1 средом од 15.40 до 16.25
Светлана Миленковић III – 2 понедељком од 14.35. до 15.20
Драгана Матић III – 3 средом од 14.35 до 15. 20
Радмила Дикосавић III – 4 средом од 16.30 до 17.15
Зденка Ђорђевић IV – 1 уторком од 14.35 до 15.20
Љиљана Јовановић IV – 2 четвртком од 15.40 до 16.25
Махаило Вујовић IV – 3 уторком од 15.40 до 16.25

ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА
(Од V до VIII разреда)

Наставник Разредни старешина Време пријема
Милица Пајчин V – 1 средом у преподневној смени 3.час, у послеподневној смени 4. час
Маја Вукић Поповић V – 2 четвртком у преподневној смени 2. час, у послеподневној смени 5. час
Сања Новаковић V – 3 петком у преподневној смени 5. час , у послеподневној смени 2. час (непарни разреди)
Бранислав Милошевић VI – 1 четвртком  у преподневној смени  4. час, у послеподневној смени 3. час (непарни разреди)
Зорица Тмушић VI – 2 понедељком  у преподневној смени  5. час, у послеподневној смени 2. час (парни разреди)
Драгана Радишић VI – 3 петком  2. час (непарни разреди)
Верица Живковић VI – 4 понедељком  5. час
Нела Стојковић VII – 1 уторком у преподневној смени 5. час, уторком у послеподневној смени 2. час
Верица Матијевић VII – 2 средом 4. час
Хаџи Ана Росић VII – 3 четвртком у преподневној смени 4. час, у поподневној смени 3. час
Немања Луковић VII – 4 уторком у преподневној смени 2. час, у послеподневној 5. час
Ана Зувић VIII – 1 четвртком у преподневној смени 3. час, а у послеподневној 4. час
Небојша Милорадовић VIII – 2 понедељком у преподневној смени 6. час
Жанка Станић Мраковић VIII – 3 понедељком у преподневној смени 7. час
Мирјана Першић / петком 2. час
Марија Жмирић / петком у преподневој  смени 6. час, уторком у послеподневној смени 5. час
Сара Јокић / средом 5. час у парним разредима
Татјана Гавриловић / четвртком у преподенвној смени 3. час, у послеподневној смени 4. час
Радица Бадњар / петком у преподневној смени 3. час
Драгана Јанићијевић / понедељком у послеподневној смени 3. час
Јелена Бранковић / понедељком у послеподневној смени 6. час
Марко Секулић / петком у послеподневној смени 3. час
Јелена Миленковић / четвртком у преподневној смени 2. час, четвртком у послеподневној смени 5. час (парни разреди)
Љубинко Вуковић / уторком 3. час (непарни разреди), четвртком 3.час (парни разреди)
Аника Лехки / понедељком у послеподневној смени 2.час
Горан Биланџија / петком 5. час (непарни разреди)
Игор Јовановић

 

/ петком 3. час
Ана Матовић / уторком у послеподневној смену 2. час
Драгана Стојиљковић / уторком 5. час у преподневној смени (непарни разреди), средом у послеподневној смени 2. час (парни разреди)
Дамјан Девић / уторком 4. час