ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА

ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА
(Од I до IV разреда)

Наставник Разредни старешина Време пријема
Мирјана Милић I – 1 уторком  од 14.35 до 15.20
Биљана Милосављевић I – 2 уторак од 16.30 до 17.15
Олгица Ковач I – 3 средом од 14.35  до 15.20
Бојана Милетић I – 4 средом од 13.45 до 14:30
Наташа Констандин I – 5 уторком од 16.30 до 17.15
Мира Цвјетићанин II – 1 понедељком од 16.30 до 17.15
Татјана Готић II – 2 понедељком од 15.40 до 16.25
Гордана Јефтић II – 3 понедељком од 13.45 до 14.30
Марина Кукић II – 4 средом од 13.45 до 14.30
Емилија Чолак II – 5 средом од 17.20 до 18.05
Татјана Лазић III – 1 средом од 15.40 до 16.25
Светлана Миленковић III – 2 понедељком од 14.35. до 15.20
Драгана Матић III – 3 средом од 14.35 до 15. 20
Радмила Дикосавић III – 4 средом од 16.30 до 17.15
Зденка Ђорђевић IV – 1 уторком од 14.35 до 15.20
Љиљана Јовановић IV – 2 четвртком од 15.40 до 16.25
Махаило Вујовић IV – 3 уторком од 15.40 до 16.25

ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА
(Од V до VIII разреда)

Редни број Име и презиме наставника Одељење Предмет Време пријема
Дан Час
1. Милица Пајчин V/1 Техника и технологија Петак 5. час
Информатика и рачунарство
2. Маја Вукић V/2 Енглески језик Петак 2. час
3. Сања Новаковић V/3 Српски језик Четвртак 6. час
4. Бранислав Милошевић VI/1 Математика Среда 2. час
5. Зорица Тмушић VI/2 Математика Уторак 5. час
6. Драгана Радишић VI/3 Српски језик Четвртак 7. час
7. Верица Живковић VI/4 Физика Уторак 3. час
8. Нела Стојковић VII/1 Географија Петак 2. час
9. Верица Матијевић VII/2 Хемија Среда 2. час
10. Хаџи Ана Росић VII/3 Математика Уторак 4. час
Информатика и рачунарство
11. Немања Луковић VII/4 Физичко васпитање Понедељак 5. час
12. Ана Зувић VIII/1 Немачки језик Среда 5. час
13. Небојша Милорадовић VIII/2 Веронаука Уторак 1. час
14. Жанка Станић Мраковић VIII/3 Српски језик Среда 3. час
12. Јелена Миленковић Српски језик Уторак 1. час
13. Драгана Јанићијевић Биологија Четвртак 5. час
14. Ивана Лазаревић Биологија Среда 5. час
15. Љубинко Вуковић Историја Четвртак 5. час
16. Марко Секулић Историја Петак 4. час
16. Аника Лехки Географија Среда 2. час
17. Игор Јовановић Информатика и рачунарство Петак 5. час
18. Мирјана Першић Енглески језик Понедељак 5. час
19. Марија Жмирић Енглески језик Среда 6. час
20. Татјана Гавриловић Немачки језик Уторак 4. час
21. Санда Милановић Кокић Енглески језик Среда 3. час
Шпански језик
22. Ана Матовић Ликовна култура Уторак 5. час
23. Драгана Стојиљковић Музичка култура Уторак 4. час
24. Радица Бадњар Техника и технологија Четвртак 3. час
25. Жељко Благовчанин Техника и технологија Уторак 7. час
26. Дамјан Девић Физичко васпитање Четвртак 3. час