Руководство школе

Директор

Илија Мировић, професор математике

Школски одбор

Чланови Школског одбора:

 • Из реда запослених:
 1. Бранислав Милошевић, професор математике – заменик председника
 2. Небојша Милорадовић, професор верске наставе
 3. Светлана Миленковић, професор разредне наставе

 

 • Из реда родитеља:
 1. Душан Милошевић – председник
 2. Мирослав Пањик
 3. Марија Рујевић

 

 • Из реда локалне самоуправе
 1. Дијана Шћекић
 2. Бранислав Пејић
 3. Оливера Радојичић