СПИСАК УЏБЕНИКА

Избор уџбеника на нивоу основне школе „Горња Варош“ у Земуну који ће се користити школске 2022/2023. године

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

Редни број: Предмети: Врста уџбеника: Издавач: Аутори:
1. Cрпски језик Нови буквар – уџбеник за први разред основне школе

Нови буквар – наставни листови за први разред основне школе

Едука Бранка Матијевић,

Љиљана Вдовић,

Ранка Јанаћковић

Читанка за први разред основне школе Моња  Јовић,

мр Иван Јовић

2.   Математика

 

Математика 1а, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Едука Ивана Јухас
3.  Математика  Математика 1б, уџбеник за први разред основне школе;

ћирилица

Едука Ивана Јухас
4.  

Свет око нас

 

СВЕТ ОКО НАС 1, уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Едука Ивана Јухас
5.  

Енглески језик

 

HAPPY HOUSE, енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком 3.еdition

THE ENGLISH BOOK Стела Мејдмент,

Лорена Робертс

7. Дигитални свет Дигитални свет 1 Едука Катарина Алексић

Катарина Вељковић

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Редни број: Предмети: Врста уџбеника: Издавач: Аутори:
1. Српски језик Читанка за други разред Едука М. Манојловић
С. Бабуновић
2. Поуке о језику- за други разред Едука Моња Јовић
3. Латиница -уџбеник за други разред Едука Ивана Јухас
Јасмина Игњатовић
4.  Математика  Математика 2а и 2б

Уџбеник за други разред основне школе

Едука Ивана Јухас,
5.  Свет око нас Свет око нас 2а и 2б

Уџбеник из два дела за други разред основне школе

Едука Бранкица Ђурић

Марела Манојловић

6. Енглески језик Happy house 2

Енглески језиок за други разред  3.edition

The English Book Stella Maidment,

Lorena Roberts

7.  Музичка култура Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Маја Обрадовић
8.  Лектира   Радост деци крила даје  ПЧЕЛИЦА /
9. Дигитални свет 2 уџбеник за други разред ВУЛКАН ЗНАЊЕ Гордана Рацков

Арпад Пастор

10. Грађанско васпитање сазнање о себи и другима Радна свеска за други разред Креативни центар Нада Игњатовић-Савић, Јелена Димитријевић, Валерија Живковић, Станка Жица, Татјана Живановић

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Редни број Предмет Врста уџбеника Издавач Аутор
 

1.

Српски језик

 

Читанка,
уџбеник за трећи
разред основне школе
ЕДУКА Моња Јовић,
Иван Јовић
 

2.

Поуке о језику,
Српски језик за трећи
разред основне школе
Весна Дрезгић,
Ана Икер
 

3.

Математика  Математика 3а и 3б,
уџбеник за трећи
разред основне школе
ЕДУКА Софија Зарупски,
Бошко Влаховић
 

4.

Природа и друштво 
Природа и друштво 3,

уџбеник за трећи
разред основне школе

ЕДУКА Марела Манојловић,

Бранкица Ђурић

 

5.

Музичка култура Музичка култура
уџбеник за трећи разред основне школе;
Вулкан знање Маја Обрадовић
 
 

6.

Енглески језик Happy Street 1,
енглески језик за трећи разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)
THE ENGLISH BOOK Stella Maidment,
Lorena Roberts
 

7.

Ликовна култура Ликовна култура 3,
уџбеник за трећи разред основне школе;
ћирилица
ЕДУКА Мариа Бузаши Марганић,
Зита Бузаши
 

8.

Лектира   ПЧЕЛИЦА /
9. Грађанско васпитање Грађанско васпитање 3. Радна свеска за трећи разред основне школе Креативни центар Јелена Димиријевић

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Редни број Предмет Врста уџбеника Издавач Аутор
1. Српски језик Читанка,
уџбеник за четврти разред основне школе
ЕДУКА Моња Јовић,

Нада Тодоров

2. Поуке о језику,
уџбеник из српског језика за четврти разред основне школе
Ивана Јухас,

Јасмина Игњатовић

3.  

Математика

 

Математика 4а и 4б,
уџбеник за четврти разред основне школе;
ћирилица
ЕДУКА Софија Зарупски
4.  

Природа и друштво

 

Природа и друштво 4,
уџбеник за четврти разред основне школе
ЕДУКА Љиљана Вдовић,

Бранка Матијевић

5. Музичка култура Музичка култура 4 ‒
У свету мелодије и стихова,за четврти разред основне школе;
ћирилица
ЕДУКА Мирјана Смрекар

Станковић,

Соња Цветковић

6.  

Енглески језик

 

Happy Street 2,
3rd edition,
енглески језик за четврти разред основне школе;
четврта година учења;
уџбенички комплет
(уџбеник и радна свеска)
THE ENGLISH

BOOK

Stella Maidment,

Lorena Roberts

7. Ликовна култура Ликовна култура 4,
уџбеник за четврти
разред основне школе;
ћирилица
ЕДУКА Јелена Коштица,

Горан Ратковић

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

Редни број: Предмети: Врста уџбеника: Аутори: Издавач:
1. Српски језик Чаролија стварања, читанка за пети разред основне школе; Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

НОВИ ЛОГОС
2. Језичко благо, граматика за пети разред основне школе; Светлана Слијепчевић,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

НОВИ ЛОГОС
3. Математика Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе (са електронским додатком); Владимир Стојановић МАТЕМАТИСКОП
4. Математика 5, збирка задатака за пети разред основне школе; Владимир Стојановић,

Гордана Поповић,

Никола Вигњевић

МАТЕМАТИСКОП
5. Историја Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; Александра Смирнов Бркић ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
6. Биологија Биологија 5, за пети разред основне школе; др Тијана Прибићевић,
др Томка Миљановић,
Славица Нинковић,
мр Весна Миливојевић
ГЕРУНДИЈУМ
7.  

Географија

Географија 5,
уџбеник за пети разред основне
школе; ћирилица
Александар Ваљаревић ШКОЛСКИ

СЕРВИС ГАЈИЋ

8. Музичка култура Музичко 5, музичка култура за пети разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић,

Мирјана Савов Стојановић

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
9. Ликовна култура Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; Миливој Мишко Павловић BIGZ školstvo
10. Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком,

Ауторски тим

Бајнари Лоџик

DATA STATUS
11.  

Техника и технологија

Техника и технологија за пети разред основне школе,

уџбеник

Зоран Д. Лапчевић ЕДУКА
12. Техника и технологија за пети разред основне школе, (материјал за конструкторско моделовање); Зоран Д. Лапчевић ЕДУКА
13. Енглески језик PROJECT 2, Yџбеник  Fourth edition Oxford university  press
14. PROJECT 2, радна свеска

Fourth edition

Oxford university  press
15.  

Немачки језик

MAXIMAL 1, немачки језик за пети разред основне школе, уџбеник Ђорђо Мота,

Елжбијета  Крулак Кемписти, Клаудија Брас, Дагмар Глинк

Klett
16. MAXIMAL 1, немачки језик за пети разред основне школе,  радна свеска Ђорђо Мота,

Елжбијета  Крулак Кемписти, Клаудија Брас, Дагмар Глинк

Klett

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

Редни број: Предмети: Врста  уџбеника: Аутори: Издавач:
 

1.

Српски језик Радна  свеска за шести разред Н. Станковић-Шошо,

Б. Сувајџић, С.Савовић, Ј.Срдић, Д.Ћећеѕ-Иљзкић

Нови Логос
 

2.

Читанка за шести разред

Уметност речи + CD зв. чит.

 

 

Н. Станковић-Шошо,

Б. Сувајџић

Нови Логос
 

3.

Граматика  за шести разред

Дар речи

С. Савовић,Ј. Срдић,

Д. Ћећез-Иљукић

Нови Логос
 

4.

 

Математика

Математика

(Уџбеник за шести разред)

Владимирв Стојановић Математископ
 

5.

Математика

(Збирка задатака за шести разред)

Наташа Алимпић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић, Владимирв Стојановић Математископ
 

6.

Историја Историја

(Уџбеник за шести разред)

Андрија Уѕелац, Немања Цвитковић, Миломир Максимовић Дата статус
 

7.

 

Биологија

Биологија

(Уџбеника за шести разред)

Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић Герундијум

 

 

8.

Физика Физика 6

(Уџбеник за шести разред)

 

М. Радојевић

 

Klett

 

9.

Физика 6

(Збир. зад. са лаборат. вежбама

за шести раз. осн.школе)

 

М. Радојевић

 

Klett

 

10.

Географија Географија 6

(Уџбеник за шести разред)

Слађана Вуковић, Алекса Попадић Дата статус
 

11.

Музичка култура Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;  ћирилица Јасмина Чолић,

Маријана Савов Стојановић

ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО

 

12.

Ликовна

култура

Ликовна култура

(Уџбеник за шести разред)

Миливоје Мишко Павловић БИГЗ
 

13.

 

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство

Уџбеник  за шести разред основне школе, учбеник са електронским додатком

Ауиторски тим Бајнари Лоџик Дата статус
14. Техника и технологија Техника и технологија 6, за шести разред Уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање) Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић Klett
 

15.

 

16.

 

Енглески језик

Project 3 (Fourth edition) –

Student’s book

Oxford university  press
 

17.

Project 3 (Fourth edition) –

Workbook

Oxford university    press
 

18.

 

 

Немачки језик

Маximal 2 Уџбенички комплет

-Уџбеник , радна свеска, два ЦД-а

 

Ђорђо Мото,

Eлжбијета Крулак Кемписти, Клаудија Брас, дагмар Глик, Јулија Катарина Вебер, Лидија Шобер

Klett

 

 

19.

Шпански језик Hablamos? 2,

шпански језик за шести разред основне школе,

друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са компакт диском и радна свеска)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

Редни број Предмет Врста уџбеника Издавач Аутор
1.  

Српски

језик

Уметност речи,
Читанка за седми
разред основне школе
НОВИ ЛОГОС Наташа Станковић
Шошо,
Бошко Сувајџић
2. Дар речи,
Граматика српског
језика за седми разред
основне школе
Слађана Савовић,
Јелена Срдић,
Драгана Ћећез Иљукић
3. Радна свеска
уз уџбенички комплет
српског језика и
књижевности за седми
разред основне школе
Наташа Станковић
Шошо,
Бошко Сувајџић,
Слађана Савовић,
Јелена Срдић,
Драгана Ћећез Иљукић
4.  

 

 

 

Математика

Математика,
уџбеник за седми
разред основне школе
KLETT Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић
5. Математика,
збирка задатака за
седми разред основне
школе;
уџбенички комплет;
ћирилица
Бранислав Поповић,
Марија Станић,
Сања Милојевић,
Ненад Вуловић
6.  

 

Историја

Историја 7,
уџбеник са одабраним
историјским изворима
за седми разред
основне школе;
ћирилица
DATA STATUS Мирослав Филиповић
7.  

Биологија

Биологија 7,
уџбеник за седми
разред основне школе;
ћирилица
DATA STATUS др Немања Рајчевић,
Гордана Ковачевић
8.  

Географија

Географија 7,
уџбеник за
седми разред основне
школе;
ћирилица
DATA STATUS Јелена Миланковић
Јованов,
Дејана Ђурђевић
 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

Физика

 

 

 

Физика 7,
уџбеник за седми
разред основне школе

 

 

 

 

 

 

 

KLETT

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Радојевић

10. Физика 7,
збирка задатака са
лабораторијским
вежбама за седми
разред основне школе;
11.  

Музичка

култура

Музичка култура 7,
уџбеник за седми
разред основне школе;
ћирилица
ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО

Јасмина Чолић,
Маријана Савов
Стојановић
12.  

 

Ликовна

култура

Ликовна култура 7,
уџбеник за седми
разред основне школе;
ћирилица
„БИГЗ школство”

 

Миливоје Мишко
Павловић
13. Хемија

 

 

 

Хемија

Хемија
за седми разред
основне школе
ГЕРУНДИЈУМ  

 

Јасна Адамов,

Наталија Макивић,

Станислава Олић

Нинковић

14.  

Лабораторијске

вежбе са задацима из

хемије за седми разред

основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

15.  

Информатика и рачунарство

Информатика и
рачунарство 7,
уџбеник за седми
разред основне школе;
ћирилица
KLETT

 

 

Светлана Мандић

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД

Редни број Предмет Врста уџбеника Издавач Аутор
1. Српски језик Уметност речи,
Читанка за
српски језик и
књижевност за осми
разред основне школе
НОВИ ЛОГОС Наташа Станковић

Шошо

2. Дар речи,
Граматика
српског језика за осми
разред основне школе
Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић,

Светлана Вулић

3. Радна свеска
уз уџбенички комплет
српског језика и
књижевности за осми
разред основне школе
Наташа Станковић

Шошо,

Слађана Савовић,

Јелена Срдић,

Драгана Ћећез Иљукић,

Светлана Вулић

4.  

 

 

 

 

Математика

Математика 8,

уџбеник за осми разред

основне школе

KLETT Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

5. Математика 8,
збирка задатака за
осми разред основне
школе са Решењима уз
збирку задатака за
осми разред основне
школе;
уџбенички комплет;
ћирилица
Бранислав Поповић,
Марија Станић,
Ненад Вуловић,
Сања Милојевић
6.  

 

Историја

Историја 8,
уџбеник са одабраним
историјским изворима
за осми разред основне
школе;
ћирилица
ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ

Драгомир Бонџић,

Коста Николић

7.  

Биологија

Биологија 8,
уџбеник за осми разред
основне школе
;
ћирилица
DATA STATUS Гордана Ковачевић,

др Немања Рајчевић

8.  

Географија

Географија 8,
уџбеник за осми разред
основне школе
;
ћирилица
НОВИ ЛОГОС Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

9.  

 

 

 

Физика

Физика 8,
уџбеник за осми разред
основне школе
KLETT Марина Радојевић
10. Физика 8,
збирка задатака са
лабораторијским
вежбама за осми
разред основне школе;
уџбенички комплет;
ћирилица
11. Музичка култура Музичка култура 8,
уџбеник за осми разред
основне школе
;
ћирилица
ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО

Јасмина Чолић,

Александра Хаџи

Ђорђевић

12. Ликовна култура Ликовна култура 8,
уџбеник за осми разред
основне школе
; ћирилица
БИГЗ школство Јован Глигоријевић
13.  

Хемија

 

Хемија

Хемија 8,

за осми разред основне

школе

 

ГЕРУНДИЈУМ

 

ГЕРУНДИЈУМ

Јасна Адамов,

Соња Велимировић,

Гордана Гајић,

Снежана Каламаковић

14. Лабораторијске

вежбе са задацима из

хемије

за осми разред основне

школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

15.  

Информатика и рачунарство

Информатика и
рачунарство 8,
уџбеник за осми разред
основне школе
;
ћирилица
KLETT Светлана Мандић
16.  

Техника и технологија

Техника и
технологија 8,

за осми разред основне
школе
;
уџбенички комплет
(уџбеник и материјал
за конструкторско
обликовање);
ћирилица
ЕДУКА др Драган Голубовић,

Небојша Д. Голубовић

17.  

 

 

 

Енглески језик

Project 5,
Serbian Edition
,
енглески језик за осми
разред основне школе
,
први страни језик,
осма година учења;
уџбенички комплет
(уџбеник и радна
свеска)
THE ENGLISH

BOOK

Tom Hutchinson
 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

Немачки

језик

 

 

 

 

Maximal 4,
немачки језик за осми
разред основне школе,
други страни језик,
четврта година учења;
уџбенички комплет
(уџбеник, радна свеска
и компакт диск)

 

 

 

 

 

 

 

 

KLETT

 

 

 

 

Аутори уџбеника:

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак

Кемписти,

Дагмар Глик,

Керстин Рајнке;

 

Аутори радне свеске:

Јулијана Катарина

Вебер,

Лидија Шобер,

Сандра Хоман,

Дагмар Глик