САВЕТ РОДИТЕЉА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Записник са Прве радне седнице Савета Родитеља за школску 2019/20120. годину

Записник са Конститутивне седнице Савета Родитеља за школску 2019/20120. годину

Правилник о Савету Родитеља

Пословник о раду о Савету Родитеља ОШ “Горња Варош”