Општинско такмичење из математике 2023

Након времена предвиђеног за израду задатака решења задатака биће истакнути на вратима ОШ „Горња Варош“.

Незванични резултати такмичења биће истакнути на вратима школе и на сајту  ОШ „Горња Варош“ https://www.gornjavaros.edu.rs   истог дана у вечерњим часовима и на сајту ОШ „ Илија Бирчанин“  http://ilijabircanin.edu.rs

Евентуални приговори на преглед задатака се предају предметном наставнику у својој школи. Свака школа је дужна да да приговоре пошаље до среде 3.марта до 14 часова.

Коначни резултати биће истакнути 3. марта 2021. на сајту  ОШ „Горња Варош“  https://www.gornjavaros.edu.rs   и  на сајту  ОШ „ Илија Бирчанин“: http://ilijabircanin.edu.rs

Ученици од 5. до 8. разреда иду у ОШ „Горњу Варош“ ул. Добановачка 72, Земун

Ученици 3. и 4. разреда иду у ОШ „Раде Кончар“ ул. Златиборска 44, Земун. иду у ОШ „Б. П. Пинки“ ул. Пуковника Миленка Павловића 7а – Батајница.