Стручно усавршавање наставника

У нашој школи 10. децембра 2022. године је одржан семинар „У школи се насиље не воли“. 

Наставници, учитељи и стручни сарадници су прошли кроз следеће области:  дефинисање школског насиља, законска регулатива, превенција и интервенција. Кроз радионицу ( групни рад) конкретне ситуације су  разрађене тако што је одређен ниво насиља, облици насиља и  кораци у поступању. Свака група је доносила и Оперативни план заштите. 

И овај семинар ће допринети да се боље препозна облик, ниво насиља и правовремено примене сви кораци у превенцији и интервенисању уколико се појави насиље или се слити да оно постоји.