УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

УПИС

У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ШКОЛСКА 2024./2025. ГОДИНА

Поштовани родитељи,

Министарство просвете уз Подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу настоји да се из године у годину, како родитељима/другим законским заступницима ученика (у даљем тексту: родитељ), тако и овлашћеним лицима у школама, олакшају активности у вези са уписом деце у школу. Као и претходних година, тако ћe и ове године родитељима бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи.

Родитељима ћe електронско заказивање термина преко еУправе бити доступно почев од 20. марта 2024. године па до попуне места у основној школи, а најкасније до 31. маја 2024. године.

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, вeћ се одлучи да овлашћено лице у школи учини то уместо њега, родитељ је у обавези да контактира школу и достави овлашћеном лицу све потребне податке како би оно уместо родитеља заказало термин тестирања кроз апликацију. Ово је битно да се уради како би родитељи који заказивање раде електронским путем имали увид у ажурну понуду слободних термина за тестирање.

Министарство просвете, обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у основну школу. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 011 7350 557.

Упис деце у Први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2024. године. Истог дана ће педагог или психолог школе извршити тестирање детета.

Родитељи приликом уписа детета у школу не доносе ниједан документ у папирном облику — податке из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система, школа прибавља по службеној дужности електронским путем, као и податак о пoxaђaњy припремног предшколског програма (посредством ЈОБ-а). Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу.