Заједно и безбедно кроз детињство

Ученици трећег и четвртог разреда имали су предавање ”Заједно и безбедно кроз детињство”. Предавање су одржали припадници ватрогасне јединице који су их упознали са поступањем у ванредним ситуацијама, приликом пожара, земљотреса и поплава.