Родитељи чија су деца укључена у продужени боравак у обавези су да доставе школи потврду издату од стране послодавца којим доказују да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама.

Потврда треба да садржи и контакт послодавца.

Потребно је да потврде за оба родитеља доставите школи до 28. 08. 2020. године,а најкасније до 31. 08. 2020. године.

 

Директор школе,
Илија Мировић