Skip to main content
  • Након времена предвиђеног за израду задатака решења задатака биће истакнути на вратима ОШ „Горња Варош“

 

  • Незванични резултати такмичења биће истакнути на вратима школе  ОШ „Горња Варош“ истог дана у вечерњим часовима и на сајту ОШ „ Илија Бирчанин“  http://ilijabircanin.edu.rs

 

    • Евентуални приговори на преглед задатака се предају предметном наставнику у својој школи. Свака школа је дужна да да приговоре пошаље до среде 3.марта до 14 часова.
  • Коначни резултати биће истакнути 3. марта 2021. на сајту    ОШ „ Илија Бирчанин“: http://ilijabircanin.edu.rs
Close Menu