Skip to main content
Категорија

6.3 Енглески језик

Енглески језик 6. разред 10. април 2020.

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
На РТС3 9. априла 2020. године одржан је трећи час енглеског језика за 6. разред са називом Abbie and Simon stayed tuned (Revision). Кроз примере су поновљена глаголска времена present simple, present continuous и past simple tense. За 10. април 2020. године преписати градиво везано за употребу чланова у енглеском језику.
Прочитајте детаљније

Енглески језик 6. разред 6. април 2020.

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
У радним листовима, страна 35, вежбати употребу одређеног члана THE, у вежбању 4, и урадити вежбање 5, користити дате предлоге (in, on, at, to). У уџбенику, на страни 46, слушати и читати причу SWEET SUE AND THE BANK ROBBERS Oxford University Press page 46, exercise 1. Преписати непознате речи писаним словима у свеску. Прочитати још једном текст за себе и у вежбању 2, на страни 47, пронаћи на карти где се налазе банка и пошта. Домаће задатке слати на мејл marija.zmiric78@gmail.com
Прочитајте детаљније

Енглески језик 6. разред 3. април 2020.

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
У оквиру Наставе на даљину, на РТС3 је, 2.априла 2020., одржан други час енглеског језика за 6. разред са темом My day usually and these days (present simple and present continuous tense). Када описујемо шта радимо иначе користимо present simple tense, на пример: I usually get up at seven o’ clock. I have breakfast and then I go to school. Међутим, када желимо да опишемо радње које се тренутно дешавају, као изузетак од уобичајених радњи, користимо present continuous tense, са временским одредницама: today, these days, now, at the moment, this week, на пример: These days I am getting up later than usual, because I’ m not going to school. ДОМАЋИ ЗАДАТАК: Описати један свој дан пре отприлике три недеље и један дан ових дана. За 3. април 2020. године преписати у свеску писаним словима градиво о одређеном члану. У уџбенику на страни 45 урадити вежбање 6а, допунити чланом the где је потребно. Домаће задатке слати на мејл marija.zmiric78@gmail.com
Прочитајте детаљније

Енглески језик 6. разред 30. март 2020.

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
Слушати и читати текст Our trip to London, у уџбенику на страни 44. Слушати на Oxford University Press page 44, exercise 1b. Преписати непознате речи из текста у свеску писаним словима. Урадити задатак 2, на страни 45, повезати појмове и имена, и закружити речи које се помињу у тексту у вежбању 3а. За додатну вежбу урадити страну 34 у радним листовима. У четвртак, 2. априла 2020., на РТС3 час енглеског језика на тему My day usually and these days (Present simple and present continuous tense) u 10. 20. Домаће задатке слати на мејл marija.zmiric78@gmail.com  
Прочитајте детаљније

Енглески језик 6. разред 27. март 2020.

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
1. Уџбеник, страна 42, лекција Unit 4: Revision 3, урадити вежбање 1, допунити текст глаголима у загради користећи past simple и past continuous tense. Решења можете проверити на Oxford University Press page 42, exercise 1b (страна 42, вежбање 1b). За додатну вежбу, као необавезни домаћи задатак, урадите вежбе понављања у радним листовима, све задатке на странама 32 и 33. Препорука за оне ученике које занима додатна настава. 2. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА: Тема пројекта је нека држава по вашем избору. Нађите информације о тој држави користећи атлас, интернет, новине, часописе и слично. Опишите где се држава налази, по чему је позната, наведите примере хране, спортиста, музике и културе те државе. Илуструјте свој рад сликама и мапама. Рад може бити у облику постера, састава са сликама, word документа, powerpoint презентације и слично. Са израдом пројекта не морате журити, радите до ускршњих празника. Домаће задатке и радове шаљите на мејл marija.zmiric78@gmail.com
Прочитајте детаљније

Енглески језик 6. разред 26. март 2020.

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
26. марта 2020. године на РТС3 је одржан први час енглеског језика за 6. разред, у оквиру Наставе на даљину. Тема часа је била My day (present, past simple). У оквиру часа поновљена је употреба present simple tense- a за радње које се дешавају редовно, и употреба present continuous tense-a за радње које представљају изузетак од редовних радњи, као у примеру: I usually go to school every week day, but today I’m not going to school . I am watching a school programme on television. Затим је поновљено грађење и употреба past simple tense-a за радње које описују наше активности у прошлости. За додатне информације о часу посетитe https: //youtu.be/ep3Rvp4ykpU
Прочитајте детаљније

Енглески језик 6. разред

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
Задаци из Енглеског за радну недељу од 17. до 21. марта 1 - Уџбеник стр 38. Kids- Virtual Soap - Слушати и читати текст на Oxford University Press sajtu - exercise 1. virtual soap= virtuelna sapunska opera, (tv sapunica, tv novela, televizijska serija) lazy= lenj come round= svratiti soap opera= tv sapunica, serija character= ličnost, lik own= sopstveni himself= (o) sebi sound= zvučati though= sa druge strane, iako chance= prilika mean= misliti you must be joking= mora da se šališ 2 - Урадити вежбање 2 на стр. 39 у уџбенику - тачно/нетачно/ не кажу 3 - Уџбеник стр. 40, Culture 3- Britain  - Слушати и читати текст на сајту Oxford University Press page 40, exercise 1a - Преписати непознате речи из текста у свеску: several= nekoliko official= službeni the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland= Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske part= deo however= međutim England= Engleska Scotland= Škotska Wales= Vels Northern Ireland= Severna Irska capital= glavni grad, prestonica as well as= kao i own= sopstveni separate= odvojeni conquer= pokoriti, osvojiti century= vek since= od eldest= najstariji monarch= monarh, vladar Welsh= velški language= jezik 4 - Урадити вежбање на стр. 40 - У свескама повезати дата имена, датуме и градове са земљама (Scotland,Wales, Ireland). 5 - Од 23. Марта пратити енглески језик на каналу РТС 2 , четвртком 6 - На сајту Edmodo  направљене су учионице за одељења 6. разреда. - Кодове (Class code) ће ученицима проследити разредне старешине.
Прочитајте детаљније
Close Menu