Category

Наставници

Обавештење ученицима

By Горан Биланџија

Обавештавају се ученици, који пре проглашења пандемије немају оцену из одговарања, да ће исту моћи да добију, кад се званично стекну услови за долазак у школу. Одељенске старешине имају информације коме недостаје оцена за март месец. Сви остали ученици имају оцене и за април, према труду и заслузи. За све нејасноће, писати на мејл професору. Хвала !

Read More

Презентација – Технологија и човек

By Горан Биланџија
Клкиком на слике испод можете прегледати слајдове и презентацију на тему "Технологија и човек". Презентација је преузета из групе Наставничка мрежа током пандемије и затим је прилагођена нашем региону.
Read More

Енглески језик 6. разред 10. април 2020.

By 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
На РТС3 9. априла 2020. године одржан је трећи час енглеског језика за 6. разред са називом Abbie and Simon stayed tuned (Revision). Кроз примере су поновљена глаголска времена present...
Read More

Енглески језик 6. разред 6. април 2020.

By 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
У радним листовима, страна 35, вежбати употребу одређеног члана THE, у вежбању 4, и урадити вежбање 5, користити дате предлоге (in, on, at, to). У уџбенику, на страни 46, слушати...
Read More