Распоред часова

РАЗРЕДИ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ

Одељење: 11
Разредна настава: Мира Цвјетићанин
Енглески језик: Маја Вукић Поповић
Веска настава: Тијана Вуловић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Енглески језикМатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
2Српски језикСвет око насМатематикаЕнглески језикМатематика
3Верска настава
Грађанско васпитање
Српски језикЛиковна култураФизичко васпитањеСвет око нас
4Физичко васпитањеМузичка култураЧОССрпски језикДигитални свет
5МатематикаФизичко васпитањеДопунска наставаСлободне активности

Одељење: 12
Разредна настава: Татјана Готић
Енглески језик: Маја Вукић Поповић
Веска настава: Анита Илић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Верска настава
Грађанско васпитање
Српски језикМатематикаСрпски језикМатематика
2Енглески језикМатематикаСрпски језикМатематикаСвет око нас
3Српски језикСвет око насМузичка култураФизичко васпитањеСрпски језик
4Физичко васпитањеЧОСДигитални светЛиковна култураФизичко васпитање
5МатематикаДопунска наставаСлободне активностиЕнглески језик

Одељење: 13
Разредна настава: Гордана Јефтић
Енглески језик: Маја Вукић Поповић
Веска настава: Анита Илић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Верска настава
Грађанско васпитање
МатематикаФизичко васпитањеЕнглески језикСрпски језик
2Српски језикСрпски језикСрпски језикМатематикаФизичко васпитање
3Енглески језикСвет око насМатематикаСрпски језикМатематика
4МатематикаЛиковна култураМузичка култураСвет око насЧОС
5Физичко васпитањеДопунска наставаСлободне активностиДигитални свет

Одељење: 14
Разредна настава: Марина Кукић
Енглески језик: Маја Вукић Поповић
Веска настава: Анита Илић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1МатематикаСрпски језикФизичко васпитањеСрпски језикМатематика
2Српски језикМатематикаМатематикаМатематикаФизичко васпитање
3Верска настава
Грађанско васпитање
Свет око насСрпски језикСвет око насСрпски језик
4Енглески језикЛиковна култураМузичка култураЕнглески језикЧОС
5Физичко васпитањеДигитални светСлободне активностиДопунска настава

Одељење: 15
Разредна настава: Марија Крсмановић
Енглески језик: Маја Вукић Поповић
Веска настава: Тијана Вуловић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Српски језикМатематикаМатематикаСрпски језикМатематика
2Физичко васпитањеСрпски језикФизичко васпитањеМатематикаСрпски језик
3МатематикаСвет око насСрпски језикЕнглески језикЧОС
4Верска настава
Грађанско васпитање
Музичка култураЛиковна култураСвет око насФизичко васпитање
5Енглески језикДигитални светДопунска наставаСлободне активности

Одељење: 21
Разредна настава: Татјана Лазић
Енглески језик: Маја Вукић Поповић
Веска настава: Анита Илић

ПРЕПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Српски језикЕнглески језикДигитални светМатематикаСрпски језик
2Физичко васпитањеМатематикаСрпски језикСрпски језикМатематика
3МатематикаСрпски језикМатематикаЛиковна култураФизичко васпитање
4Верска настава
Грађанско васпитање
Музичка култураСвет око насЛиковна култураЕнглески језик
5Свет око насДопунска наставаФизичко васпитањеСлободне активностиЧОС

ПОПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Физичко васпитањеЕнглески језикДигитални светМатематикаСрпски језик
2Српски језикМатематикаСрпски језикСрпски језикМатематика
3МатематикаСрпски језикМатематикаЛиковна култураЧОС
4Верска настава
Грађанско васпитање
Физичко васпитањеСвет око насЛиковна култураЕнглески језик
5Свет око насМузичка култураДопунска наставаСлободне активностиФизичко васпитање

Одељење: 22
Разредна настава: Светлана Миленковић
Енглески језик: Маја Вукић Поповић
Веска настава: Тијана Вуловић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Српски језикМузичка култураСрпски језикМатематикаФизичко васпитање
2МатематикаЕнглески језикМатематикаСрпски језикСрпски језик
3Допунска наставаСрпски језикФизичко васпитањеСвет око насМатематика
4ЧОССвет око насЛиковна култураФизичко васпитањеМузичка култура
5Верска настава
Грађанско васпитање
Допунска наставаЛиковна култураСлободне активностиЕнглески језик

Одељење: 23
Разредна настава: Драгана Матић
Енглески језик: Маја Вукић Поповић
Веска настава: Анита Илић

ПРЕПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1МатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језикЕнглески језик
2Верска настава
Грађанско васпитање
МатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
3Српски језикЕнглески језикДигитални светСвет око насФизичко васпитање
4Физичко васпитањеСвет око насФизичко васпитањеЛиковна култураМатематика
5Допунска наставаСлободне активностиЧОСЛиковна култураМузичка култура

ПОПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Српски језикСрпски језикМатематикаСрпски језикЕнглески језик
2Верска настава
Грађанско васпитање
МатематикаСрпски језикМатематикаМатематика
3Физичко васпитањеЕнглески језикДигитални светСвет око насСрпски језик
4МатематикаФизичко васпитањеЧОСЛиковна култураМузичка култура
5Допунска наставаСвет око насФизичко васпитањеЛиковна култураСлободне активности

Одељење: 24
Разредна настава: Радмила Дикосавић
Енглески језик: Маја Вукић Поповић
Веска настава: Анита Илић

ПРЕПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Српски језикСрпски језикМатематикаСрпски језикФизичко васпитање
2МатематикаМатематикаСрпски језикМатематикаЕнглески језик
3Физичко васпитањеСвет око насДигитални светСвет око насСрпски језик
4Верска настава
Грађанско васпитање
Енглески језикФизичко васпитањеЛиковна култураМатематика
5Слободне активностиДопунска наставаЧОСЛиковна култураМузичка култура

ПОПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Српски језикСрпски језикМатематикаСрпски језикФизичко васпитање
2МатематикаМатематикаСрпски језикМатематикаЕнглески језик
3Физичко васпитањеСвет око насДигитални светСвет око насСрпски језик
4Верска настава
Грађанско васпитање
Енглески језикЧОСЛиковна култураМатематика
5Слободне активностиДопунска наставаФизичко васпитањеЛиковна култураМузичка култура

Одељење: 31
Разредна настава: Зденка Ђорђевић
Енглески језик: Марија Жмирић
Веска настава: Небојша Милорадовић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1МатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језикМатематика
2Српски језикМатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
3Природа и друштвоЛиковна култураФизичко васпитањеПрирода и друштвоФизичко васпитање
4Музичка култураЛиковна култураЕнглески језикПројектна наставаВерска настава
Грађанско васпитање
5Физичко васпитањеЧОССлободне активностиДопунска наставаЕнглески језик

Одељење: 32
Разредна настава: Михаило Вујовић
Енглески језик: Марија Жмирић
Веска настава: Небојша Милорадовић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Физичко васпитањеМатематикаСрпски језикСрпски језикМатематика
2Српски језикСрпски језикМатематикаМатематикаФизичко васпитање
3Енглески језикФизичко васпитањеПрирода и друштвоМузичка култураВерска настава
Грађанско васпитање
4МатематикаЛиковна култураФизичко васпитањеПројектна наставаЧОС
5Природа и друштвоЛиковна култураЕнглески језикДопунска наставаСлободне активности

Одељење: 33
Разредна настава: Љиљана Јовановић
Енглески језик: Маја Вукић Поповић
Веска настава: Небојша Милорадовић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Српски језикМатематикаСрпски језикМузичка култураСрпски језик
2МатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језикВерска настава
Грађанско васпитање
3Природа и друштвоПрирода и друштвоФизичко васпитањеЛиковна култураФизичко васпитање
4Музичка култураЧОСЕнглески језикЛиковна култураМатематика
5Физичко васпитањеПројектна наставаЕнглески језикДопунска настава
6Слободне активности

Одељење: 41
Разредна настава: Мирјана Милић
Енглески језик: Марија Жмирић
Веска настава: Тијана Вуловић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1МатематикаМатематикаФизичко васпитањеСрпски језикФизичко васпитање
2Верска настава
Грађанско васпитање
Српски језикМатематикаМатематикаПрирода и друштво
3Српски језикМузичка култураПрирода и друштвоЕнглески језикСрпски језик
4Пројектна наставаЕнглески језикСрпски језикЛиковна култураМатематика
5ЧОСФизичко васпитањеДопунска наставаЛиковна култураСлободне активности
6Допунска настава

Одељење: 42
Разредна настава: Биљана Милосављевић
Енглески језик: Марија Жмирић
Веска настава: Тијана Вуловић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Српски језикФизичко васпитањеСрпски језикЕнглески језикФизичко васпитање
2Верска настава
Грађанско васпитање
МатематикаМатематикаСрпски језикМатематика
3МатематикаСрпски језикЛиковна култураМатематикаСрпски језик
4Физичко васпитањеПрирода и друштвоЛиковна култураПрирода и друштвоМузичка култура
5Допунска наставаЕнглески језикПројектна наставаЧОСДопунска настава
6Слободне активности

Одељење: 43
Разредна настава: Олгица Ковач
Енглески језик: Маја Вукић Поповић
Веска настава: Тијана Вуловић

ПРЕПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Пројектна наставаМатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
2Физичко васпитањеСрпски језикФизичко васпитањеФизичко васпитањеМатематика
3Српски језикЛиковна култураМатематикаСрпски језикПрирода и друштво
4МатематикаЛиковна култураПрирода и друштвоЕнглески језикЧОС
5Музичка култураДопунска наставаСлободне активностиЕнглески језикДопунска настава
6Верска настава
Грађанско васпитање

ПОПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Верска настава
Грађанско васпитање
МатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
2Физичко васпитањеСрпски језикФизичко васпитањеФизичко васпитањеМатематика
3Српски језикЛиковна култураМатематикаСрпски језикПрирода и друштво
4МатематикаЛиковна култураПрирода и друштвоЕнглески језикЧОС
5Музичка култураДопунска наставаСлободне активностиЕнглески језикДопунска настава
6Пројектна настава

РАЗРЕДИ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ

Одељење: 51
Одељењски старешина: Бранислав Милошевић

ПРЕПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1БиологијаФизичко васпитањеИнформатикаСрпски језикМузичка култура
2Енглески језикИсторијаСрпски језикМатематикаСрпски језик
3Српски језикСрпски језикБиологијаЕнглески језикВерска настава
Грађанско васпитање
4Ликовна култураШпански/НемачкиГеографијаШпански/НемачкиТехника и технологија
5Ликовна култураМатематикаФизичко васпитањеИнформатикаТехника и технологија
6Музичка култураМатематикаМатематика

ПОПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1БиологијаФизичко васпитањеМатематикаСрпски језикМатематика
2Енглески језикМатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
3Српски језикСрпски језикБиологијаЕнглески језикВерска настава
Грађанско васпитање
4Ликовна култураШпански/НемачкиГеографијаШпански/НемачкиТехника и технологија
5Ликовна култураИсторијаФизичко васпитањеИнформатикаТехника и технологија
6Музичка култураИнформатикаМузичка култура

Одељење: 52
Одељењски старешина: Зорица Тмушић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1ГеографијаМатематикаИнформатикаТехника и технологијаБиологија
2МатематикаСрпски језикИнформатикаТехника и технологијаМатематика
3Музичка култураЕнглески језикМатематикаСрпски језикЕнглески језик
4БиологијаШпански/НемачкиСрпски језикШпански/НемачкиВерска настава
Грађанско васпитање
5Српски језикМузичка култураЛиковна култураФизичко васпитањеСрпски језик
6Физичко васпитањеИсторијаЛиковна култура

Одељење: 53
Одељењски старешина: Драгана Радишић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Српски језикМатематикаСрпски језикМатематикаСрпски језик
2Ликовна култураМузичка култураМатематикаСрпски језикМатематика
3Ликовна култураНемачкиГеографијаТехника и технологијаИнформатика
4Енглески језикФизичко васпитањеИсторијаТехника и технологијаЕнглески језик
5Физичко васпитањеВерска настава
Грађанско васпитање
БиологијаНемачкиМузичка култура
6Српски језикБиологија

Одељење: 54
Одељењски старешина: Верица Живковић

ПРЕПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1МатематикаЕнглески језикСрпски језикФизичко васпитањеИнформатика
2Музичка култураМатематикаМатематикаЕнглески језикИнформатика
3БиологијаМузичка култураЛиковна култураНемачкиВерска настава
Грађанско васпитање
4Српски језикСрпски језикЛиковна култураСрпски језикБиологија
5ГеографијаНемачкиИсторијаТехника и технологијаСрпски језик
6Физичко васпитањеТехника и технологијаМатематика

ПОПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1МатематикаЕнглески језикСрпски језикМатематика
2Музичка култураМатематикаМатематикаЕнглески језикСрпски језик
3БиологијаМузичка култураЛиковна култураНемачкиВерска настава
Грађанско васпитање
4Српски језикСрпски језикЛиковна култураСрпски језикБиологија
5ГеографијаНемачкиИсторијаТехника и технологијаИнформатика
6Физичко васпитањеТехника и технологијаИнформатика
7Физичко васпитање

Одељење: 61
Одељењски старешина: Нела Стојковић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Музичка култураСрпски језикТехника и технологијаСрпски језикВерска настава
Грађанско васпитање
2ИсторијаФизичко васпитањеТехника и технологијаШпански/НемачкиЛиковна култура
3Српски језикФизикаИсторијаМатематикаМатематика
4МатематикаМатематикаИнформатикаФизикаГеографија
5Енглески језикШпански/НемачкиСрпски језикЕнглески језикБиологија
6ГеографијаБиологијаФизичко васпитање

Одељење: 62
Одељењски старешина: Верица Матијевић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Ликовна култураНемачкиМатематикаЕнглески језикМатематика
2ГеографијаЕнглески језикИсторијаСрпски језикГеографија
3Физичко васпитањеМатематикаСрпски језикФизикаСрпски језик
4ИсторијаФизикаБиологијаМатематикаМузичка култура
5БиологијаСрпски језикТехника и технологијаНемачкиФизичко васпитање
6Верска настава
Грађанско васпитање
Техника и технологијаИнформатика

Одељење: 63
Одељењски старешина: Хаџи Ана Росић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1ИсторијаМатематикаБиологијаФизикаВерска настава
Грађанско васпитање
2Српски језикФизикаМатематикаШпански/НемачкиБиологија
3Енглески језикФизичко васпитањеТехника и технологијаСрпски језикМузичка култура
4ГеографијаСрпски језикТехника и технологијаЕнглески језикИнформатика
5МатематикаШпански/НемачкиСрпски језикМатематикаГеографија
6Ликовна култураИсторијаФизичко васпитање

Одељење: 64
Одељењски старешина:  Немања Луковић

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Енглески језикФизикаИсторијаМатематикаТехника и технологија
2БиологијаМатематикаГеографијаФизикаТехника и технологија
3ИсторијаНемачкиИнформатикаНемачкиБиологија
4Српски језикВерска настава
Грађанско васпитање
Српски језикФизичко васпитањеЛиковна култура
5Музичка култураСрпски језикМатематикаСрпски језикЕнглески језик
6МатематикаФизичко васпитањеГеографија

Одељење: 71
Одељењски старешина:  Ана Зувић

ПРЕПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1БиологијаИсторијаСрпски језикСрпски језикЕнглески језик
2ФизикаСрпски језикЕнглески језикФизичко васпитањеНемачки језик
3Техника и технологијаЛиковна култураНемачки језикВерска настава
Грађанско васпитање
Хемија
4Техника и технологијаГеографијаМузичка култураМатематикаСрпски језик
5ХемијаИнформатикаФизикаИсторијаМатематика
6МатематикаМатематикаБиологијаГеографијаФизичко васпитање

ПОПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1БиологијаИсторијаСрпски језикСрпски језикЕнглески језик
2ФизикаСрпски језикЕнглески језикФизичко васпитањеМатематика
3Техника и технологијаЛиковна култураНемачки језикВерска настава
Грађанско васпитање
Хемија
4Техника и технологијаГеографијаМузичка култураМатематикаСрпски језик
5ХемијаИнформатикаФизикаИсторијаНемачки језик
6МатематикаМатематикаБиологијаГеографијаФизичко васпитање

Одељење: 72
Одељењски старешина: Небојша Милорадовић

ПРЕПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Српски језикТехника и технологијаСрпски језикЛиковна култураНемачки језик
2БиологијаТехника и технологијаМузичка култураИсторијаЕнглески језик
3Српски језикФизичко васпитањеСрпски језикМатематикаФизика
4ИнформатикаМатематикаФизикаГеографијаИсторија
5МатематикаГеографијаНемачки језикВерска настаава
Грађанско васпитање
Хемија
6ХемијаЕнглески језикФизичко васпитањеМатематика
7Биологија

ПОПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Српски језикТехника и технологијаСрпски језикЛиковна култураМатематика
2МатематикаТехника и технологијаМузичка култураИсторијаЕнглески језик
3Српски језикМатематикаСрпски језикМатематикаИсторија
4ИнформатикаФизичко васпитањеФизикаГеографијаФизика
5БиологијаГеографијаНемачки језикВерска настаава
Грађанско васпитање
Хемија
6ХемијаЕнглески језикФизичко васпитањеНемачки језик
7Биологија

Одељење: 73
Одељењски старешина: Жанка Станић Мраковић

ПРЕПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Техника и технологијаЛиковна култураХемијаИсторијаСрпски језик
2Техника и технологијаФизичко васпитањеНемачки језикСрпски језикХемија
3ФизикаБиологијаМузичкоВерска настаава
Грађанско васпитање
Историја
4МатематикаИнформатикаСрпски језикБиологијаМатематика
5Српски језикМатематикаЕнглески језикГеографијаФизичко васпитање
6Немачки језикГеографијаЕнглески језикМатематикаФизика
7

ПОПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
1Техника и технологијаЛиковна култураХемијаИсторијаСрпски језик
2Техника и технологијаФизичко васпитањеНемачки језикСрпски језикХемија
3ФизикаБиологијаМузичкоВерска настаава
Грађанско васпитање
Математика
4МатематикаИнформатикаСрпски језикБиологијаИсторија
5Српски језикМатематикаЕнглески језикГеографијаФизичко васпитање
6Немачки језикГеографијаЕнглески језикМатематикаФизика
7

Одељење: 81
Одељењски старешина: Драгана Стојиљковић

ПРЕПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
0
1ИнформатикаГеографијаНемачки језикБиологијаИсторија
2ИнформатикаБиологијаСрпски језикВерска наставаСрпски језик
3МатематикаИсторијаФизикаГеографијаЕнглески језик
4Енглески језикМатематикаХемијаСрпски језикХемија
5Немачки језикТехника и технологијаМузичкоФизичко васпитањеФизика
6Српски језикТехника и технологијаМатематикаЛиковна култураМатематика
7Физичка култураГрађанско васпитање

ПОПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
0Грађанско васпитањеФизичка култура
1ИнформатикаГеографијаМатематикаБиологијаМатематика
2ИнформатикаБиологијаСрпски језикВерска наставаСрпски језик
3МатематикаИсторијаФизикаГеографијаЕнглески језик
4Енглески језикМатематикаХемијаСрпски језикХемија
5Немачки језикТехника и технологијаМузичкоФизичко васпитањеФизика
6Српски језикТехника и технологијаНемачки језикЛиковна култураИсторија
7Грађанско васпитање

Одељење: 82
Одељењски старешина:  Игор Јовановић

ПРЕПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
0
1ИнформатикаФизичко васпитањеМузичкоВерска наставаФизика
2МатематикаГеографијаФизичко васпитањеГеографијаИсторија
3Немачки језикТехника и технологијаСрпски језикБиологијаСрпски језик
4Српски језикТехника и технологијаНемачкиЛиковна култураЕнглески језик
5ХемијаБиологијаМатематикаСрпски језикМатематика
6Енглески језикМатематикаФизикаИсторијаХемија
7ИнформатикаГрађанско васпитање

ПОПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
0Грађанско васпитањеИнформатика
1ИнформатикаМатематикаМузичкоВерска наставаФизика
2МатематикаГеографијаМатематикаГеографијаМатематика
3Немачки језикТехника и технологијаСрпски језикБиологијаСрпски језик
4Српски језикТехника и технологијаНемачкиЛиковна култураЕнглески језик
5ХемијаБиологијаФизичко васпитањеСрпски језикИсторија
6Енглески језикФизичко васпитањеФизикаИсторијаХемија
7

Одељење: 83
Одељењски старешина:  Драгана Јанићијевић

ПРЕПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
0
1ФизикаСрпски језикЕнглески језикГеографијаХемија
2МатематикаИсторијаХемијаБиологијаФизика
3Немачки језикГеографијаФизичко васпитањеФизичко васпитањеНемачки језик
4Српски језикБиологијаМатематикаИсторијаМатематика
5Техника и технологијаМатематикаСрпски језикЛиковна култураСрпски језик
6Техника и технологијаИнформатикаМузичкоВерска наставаЕнглески језик
7ИнформатикаГрађанско васпитање

ПОПОДНЕ

ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
0Грађанско васпитање
1ФизикаСрпски језикЕнглески језикГеографијаХемија
2МатематикаИсторијаХемијаБиологијаФизика
3Немачки језикГеографијаМатематикаФизичко васпитањеМатематика
4Српски језикБиологијаФизичко васпитањеИсторијаНемачки језик
5Техника и технологијаИнформатикаСрпски језикЛиковна култураСрпски језик
6Техника и технологијаИнформатикаМузичкоВерска наставаЕнглески језик
7