Skip to main content

Правилници

Документа можете преузети кликом на дугмиће испод

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о васпитно-дицилплинској одговорности ученика

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правилник о оцењивању ученика у основној школи

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Статут Основне Школе “Горња Варош”

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Права и обавезе ученика

Правила понашања запослених

Правила понашања родитеља

Правила понашања ученика

Правилник о правилима понашања у школи

Информатор

Документа можете преузети кликом на дугмиће испод

Информатор о раду

Захтев

Документа можете преузети кликом на дугмиће испод

Захтев за издавање дупликата јавне исправе

Оглашавање личних исправа и докумената неважећим

Извештај 2017. година

Документа можете преузети кликом на дугмиће испод

Извептај о завршном рачуну и утрошку сопствених средстава

Завршни рачун

Извештај 2018. година

Документа можете преузети кликом на дугмиће испод

Извептај о завршном рачуну и утрошку сопствених средстава

Одлука о завршном рачуну и утрошку сопствених средстава

Завршни рачун

Close Menu