Домаћи задаци 2-3Олгица Ковач

Српски, Математика и Ликовно

Српски језик

– Читанка стр 22,23,24, прочитати и преписати по 3 упитне, узвичне и обавештајне реченице ћирилицом.

Математика

– Мудрица стр: 67 и 72 .

Ликовно

Илуструјте текст из читанке у блоку којим хоћете бојицама