Skip to main content

Домаћи и радни задаци

Енглески језик 6. разред 10. април 2020.

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
На РТС3 9. априла 2020. године одржан је трећи час енглеског језика за 6. разред са називом Abbie and Simon stayed tuned (Revision). Кроз примере су поновљена глаголска времена present simple, present continuous и past simple tense. За 10. април 2020. године преписати градиво везано за употребу чланова у енглеском језику.
Прочитајте детаљније

Енглески језик 6. разред 6. април 2020.

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
У радним листовима, страна 35, вежбати употребу одређеног члана THE, у вежбању 4, и урадити вежбање 5, користити дате предлоге (in, on, at, to). У уџбенику, на страни 46, слушати и читати причу SWEET SUE AND THE BANK ROBBERS Oxford University Press page 46, exercise 1. Преписати непознате речи писаним словима у свеску. Прочитати још једном текст за себе и у вежбању 2, на страни 47, пронаћи на карти где се налазе банка и пошта. Домаће задатке слати на мејл marija.zmiric78@gmail.com
Прочитајте детаљније

Енглески језик 6. разред 3. април 2020.

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
У оквиру Наставе на даљину, на РТС3 је, 2.априла 2020., одржан други час енглеског језика за 6. разред са темом My day usually and these days (present simple and present continuous tense). Када описујемо шта радимо иначе користимо present simple tense, на пример: I usually get up at seven o’ clock. I have breakfast and then I go to school. Међутим, када желимо да опишемо радње које се тренутно дешавају, као изузетак од уобичајених радњи, користимо present continuous tense, са временским одредницама: today, these days, now, at the moment, this week, на пример: These days I am getting up later than usual, because I’ m not going to school. ДОМАЋИ ЗАДАТАК: Описати један свој дан пре отприлике три недеље и један дан ових дана. За 3. април 2020. године преписати у свеску писаним словима градиво о одређеном члану. У уџбенику на страни 45 урадити вежбање 6а, допунити чланом the где је потребно. Домаће задатке слати на мејл marija.zmiric78@gmail.com
Прочитајте детаљније

Енглески језик 6. разред 30. март 2020.

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
Слушати и читати текст Our trip to London, у уџбенику на страни 44. Слушати на Oxford University Press page 44, exercise 1b. Преписати непознате речи из текста у свеску писаним словима. Урадити задатак 2, на страни 45, повезати појмове и имена, и закружити речи које се помињу у тексту у вежбању 3а. За додатну вежбу урадити страну 34 у радним листовима. У четвртак, 2. априла 2020., на РТС3 час енглеског језика на тему My day usually and these days (Present simple and present continuous tense) u 10. 20. Домаће задатке слати на мејл marija.zmiric78@gmail.com  
Прочитајте детаљније

Енглески језик 6. разред 27. март 2020.

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
1. Уџбеник, страна 42, лекција Unit 4: Revision 3, урадити вежбање 1, допунити текст глаголима у загради користећи past simple и past continuous tense. Решења можете проверити на Oxford University Press page 42, exercise 1b (страна 42, вежбање 1b). За додатну вежбу, као необавезни домаћи задатак, урадите вежбе понављања у радним листовима, све задатке на странама 32 и 33. Препорука за оне ученике које занима додатна настава. 2. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА: Тема пројекта је нека држава по вашем избору. Нађите информације о тој држави користећи атлас, интернет, новине, часописе и слично. Опишите где се држава налази, по чему је позната, наведите примере хране, спортиста, музике и културе те државе. Илуструјте свој рад сликама и мапама. Рад може бити у облику постера, састава са сликама, word документа, powerpoint презентације и слично. Са израдом пројекта не морате журити, радите до ускршњих празника. Домаће задатке и радове шаљите на мејл marija.zmiric78@gmail.com
Прочитајте детаљније
Close Menu