Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас о организацији и смерницама за почетак школске 2020/21. године следећи упутства надлежних. Ако не дође до значајних епидемиолошких промена, а према упутству МПНТР и вашег изјашњавања о начину похађања наставе, иста ће бити организована на следећи начин:

 • Настава ће се реализовати у две смене од 8:00 до 17:25, са размацима између смена како би се учионице детаљно дезинфиковале и припремиле за следећу групу или смену.
 • Сви часови трају по 30 минута, са малим одморима од 5 минута и великим одмором од 15 минута.
 • Одељења неће мењати учионицу, тј. кабинетске наставе неће бити.
 • Свако одељење биће подељено на групу А и групу Б са максималним бројем ученика до 15, изузетно до 18 уколико то просторне могућности дозвољавају.
  (одељенске старешине ће вам доставити спискове ученика по групама).
 • Сви ученици и запослени морају носити заштитне маске за уста и нос или визире током боравка у школи.
 • Приликом уласка у школу обавезна је дезинфекција руку и обуће.
 • Родитељи су дужни да сваког дана пред полазак ученика у школу провере телесну температуру својој деци и не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
 • У данима када наставу не похађају у школи ученици су у обавези да прате РТС часове
 • Сви ученици, без обзира на начин праћења и похађања наставе, су у обавези да писмене и усмене провере знања раде у школи.

РАСПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ОД 1.9.2020. ГОДИНЕ

Ученици првог и другог разреда ићи ће у школу сваки дан – увек пре подне.

Свако одељење биће подељено, по азбучном реду у дневнику, у две групе: група А (прва половина одељења) и група Б (друга половина одељења). Настава ће се за једну групу одвијати од 8:00 до 10:25,  а за другу групу почев од 10:45 до 12:25 часова.  Групе ће се смењивати на недељном нивоу.

Ученици, које су родитељи због пословних обавеза пријавили за продужени боравак, остају у школи до 17 часова.

Ученици трећег и четвртог разреда ићи ће у школу сваки дан – недељно мењајући смену

Једне недеље од 8:00 до 10:25 (ако су група А) и од 10:45 до 12:25 (ако су група Б), а друге недеље од 13:00 до 15:25 (ако су група А) и од 15:45 до 17:25 (ако су група Б), Наредне недеље групе се ротирају. Прва долази група Б, а онда група А.

НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА

Ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда ићи ће у школу сваки други дан – недељно мењајући смену. (У истој смени су пети и седми, а у супротној шести и осми разред).

Свако одељење биће подељено, на основу азбучног реда у дневнику, у две групе: групу А (прва половина одељења) и групу Б (друга половина одељења). Одељењске старешине ће обавестити родитеље у којој је групи њихово дете.

Распоред наставе у школи ће се одвијати на следећи начин: једне недеље група А похађа наставу три пута недељно (у понедељак, среду и петак) а група Б два пута недељно (уторак и четвртак).

 Наредне недеље група Б похађа наставу три пута недељно (понедељак, среда и петак) а група А два пута недељно (у уторак и четвртак).

По овом принципу ће се смењивати сваке недеље.

Данима када њихова група по распореду не похађа наставу у школи, ученици прате наставу преко РТС-а.

У уторак 1. септембра 2020. године у школу долазе ученици групе Б.

Директор школе

Илија Мировић