Skip to main content

ОБАВЕШТЕЊЕ

РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА ДЕЦЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД
ЗА ШКОЛСКУ 2020 / 2021. ГОДИНУ

Поштовани родитељи, односно други законски заступници будућих првака,

Овим путем желимо да Вас обавестимо да је школа дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-00-00297 / 2020-07 од 30. 03. 2020. године добила инструкције у вези са предстојећим уписом у први разред за школску 2020 / 2021. годину:

Родитељу, односно другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/2021.годину биће омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у ОШ „ГОРЊА ВАРОШ“ у Земуну преко Портала еУправе.

Ова услуга ће бити омогућена почев од 01. 04. 2020. године.

Услуга „Исказивање интересовања за упис у основну школу“  омогућена преко Портала еУправа има за циљ да ОШ „ГОРЊА ВАРОШ“ у Земуну евидентира заинтересованост родитеља, односно другог законском заступника детета за упис детета у први разред за школску 2020/2021.годину како би оквирно знала број ученика првог разреда.

Кроз горе наведену услугу родитељи, односно други законски заступници будућих првака остварују комуникацију са нашом школом у коју ће касније бити уписано њихово дете. Родитељима, односно другим законским заступницима деце, који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском поштом биће послато обавештење о датуму уписа у основну школу.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја напомиње и да уколико родитељ,односно други законски заступник детета на горе наведени начин не искаже заинтересованост не доводи у питање упис детета у први разред основне школе.

Након што на Порталу еУправе буде дефинисан датум уписа у основну школу родитељима, односно другим заступницима деце биће доступна услуга „еЗаказивање термина за упис и тестирање“ која ће им омогућити да само једним одласком у школу заврше све активности везане за упис детета у школу.

Желимо да истакнемо и да ће се преко апликације еУпис извршити повлачење потребних података о ученику за упис у први разред (Извод из матичне књиге рођених, евиденција о пребивалишту детета и из ИЗИС-а потврда о обављеном лекарском прегледу) неопходних за упис у први разред.

Подаци о деци за коју су родитељи, односно други законски заступници школи већ поднели Молбу за упис у први разред за децу која територијално не припадају ОШ „ГОРЊА ВАРОШ“ у Земуну до 01.02.2020.године биће унети од стране овлашћених лица школе.

У прилогу обавештења се налази и допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

Управа ОШ „ГОРЊА ВАРОШ“ у Земун

Close Menu