Тимови

Тим за самовредновање

Чланови Тима за самовредновање:

 • Илија Мировић – директор
 • Наташа Кокић – педагог
 • Зорица Тмушић – професор математике
 • Драгана Радишић – професор српског језика
 • Биљана Милосављевић – професор разредне наставе
 • Гордана Јефтић – професор разредне наставе
 • Маја Николић – професор разредне наставе
 • Татјана Лазић – професор разредне наставе
 • Ружица Кљајевић – наставник математике

Тим за заштиту деце од насиља

Чланови Тима за Заштиту деце од насиља:

 

 • Илија Мировић – директор школе
 • Наташа Цвијовић – психолог
 • Наташа Кокић – педагог
 • Олгица Ковач -професор разредне наставе
 • Мира Цвјетићанин – професор разредне наставе
 • Љубинко Вуковић – професор историје
 • Драгана Јанићијевић – професор биологије
 • Верица Матијевић – наставник хемије
 • Горан Биланџија – професор техничког и информатичког образовања
 • ученик – члан Вршњачког тима
 • представник Савета родитеља
 • представник јединице локалне самоуправе

Тим за естетско уређење школе

Чланови Тима за естетско уређење школе:

 • Мирјана Милић – наставник разредне наставе
 • Ана Матовић – професор ликовне културе
 • Марија Жмирић – професор енглеског језика
 • Мира Цвјетићанин – професор разредне наставе
 • Љиљана Јовановић – професор разредне наставе
 • Горан Рамовић – професор физичког васпитања
 • ученик – члан Ученичког парламента
 • представник Савета родитеља.

Тим за маркетинг

 • Илија Мировић – директор школе
 • Наташа Цвијовић – психолог
 • Нела Стојковић – професор географије
 • Зденка Ђорђевић – професор разредне наставе
 • Мирјана Милић- наставник разредне наставе
 • Олгица Ковач – професор разредне наставе
 • Ана Матовић – професор ликовне културе
 • Санда Милановић – професор енглеског језика
 • Марија Жмирић -професор енглеског језика
 • Игор Јовановић – професор информатике
 • Татјана Готић – професор разредне наставе
 • Мирјана Першић – професор енглеског језика
 • ученик – члан Ученичког парламента

Тим за ИОП

Чланови Тима за ИОП

 • Илија Мировић – директор школе
 • Наташа Цвијовић – психолог
 • Наташа Кокић- педагог
 • Гордана Јефтић – професор разредне наставе
 • Михаило Вујовић – професор разредне наставе
 • Биљана Милосављевић – професор разредне наставе
 • Татјана Гавриловић – професор немачког језика
 • Верица Живковић – професор физике
 • Жанка Станић – професор српског језик
 • Наташа Павловић – професор разредне наставе

Тим за професионалну оријентацију

Чланови Тима за ПО:

 

 • Наташа Цвијовић – психолог
 • Татјана Гавриловић – професор немачког језика
 • Верица Живковић – професор физике
 • Зорица Тмушић – професор математике
 • Мира Цвјетићанин – професор разредне наставе
 • Радмила Дикосавић – професор разредне наставе
 • члан Савета родитеља

Тим за школско развојно планирање

Чланови:

 

 • Илија Мировић – директор школе
 • Наташа Цвијовић – психолог
 • Наташа Кокић – педагог
 • Нела Стојковић – професор географије
 • Сања Стојадиновић – професор српског језика
 • Милица Пајчин – професор техничког и информатичког образовања
 • Бранислав Милошевић – професор математике
 • Драгана Матић – професор разредне наставе
 • Председник Школског одбора (представник локалне самоуправе)
 • председник Савета родитеља
 • представник Ученичког Парламента

Тим за школски сајт и часопис за школску 2016/2017

Чланови тима су:

 • Драгана Радишић – професор српског језика
 • Сања Стојадиновић – професор српског језика
 • Марина Кукић – професор разредне наставе
 • Татјана Готић – професор разредне наставе
 • Драгана Матић – професор разредне наставе
 • члан Савета родитеља