ТИМОВИ

1. Тим за самовредновање

Чланови Тима за самовредновање:

1. Илија Мировић - директор
2. Наташа Кокић - педагог
3. Зорица Тмушић - професор математике
5. Драгана Радишић – професор српског језика
4. Биљана Милосављевић – професор разредне наставе
5. Гордана Јефтић – професор разредне наставе
6. Маја Николић - професор разредне наставе
7.Татјана Лазић – професор разредне наставе
9. Ружица Кљајевић – наставник математике

2. Тим за заштиту деце од насиља

Чланови Тима за Заштиту деце од насиља:

1. Илија Мировић - директор школе
2. Наташа Цвијовић - психолог
3. Наташа Кокић – педагог
4. Олгица Ковач -професор разредне наставе
5. Мира Цвјетићанин - професор разредне наставе
6. Љубинко Вуковић - професор историје
7. Драгана Јанићијевић – професор биологије
8. Верица Матијевић – наставник хемије
9. Горан Биланџија – професор техничког и информатичког образовања
10. ученик - члан Вршњачког тима
11. представник Савета родитеља
12. представник јединице локалне самоуправе

3. Тим за естетско уређење школе

Чланови Тима за естетско уређење школе:

1. Мирјана Милић - наставник разредне наставе
2. Ана Матовић - професор ликовне културе
3. Марија Жмирић – професор енглеског језика
4. Мира Цвјетићанин - професор разредне наставе
5. Љиљана Јовановић - професор разредне наставе
6. Горан Рамовић – професор физичког васпитања
7. ученик – члан Ученичког парламента
8. представник Савета родитеља.

4. Тим за маркетинг

1. Илија Мировић - директор школе
2. Наташа Цвијовић - психолог
3. Нела Стојковић - професор географије
4. Зденка Ђорђевић - професор разредне наставе
5. Мирјана Милић- наставник разредне наставе
6. Олгица Ковач - професор разредне наставе
7. Ана Матовић - професор ликовне културе
8. Санда Милановић - професор енглеског језика
9. Марија Жмирић -професор енглеског језика
10. Игор Јовановић - професор информатике
11.Татјана Готић – професор разредне наставе
12. Мирјана Першић – професор енглеског језика
13. ученик – члан Ученичког парламента

5. Тим за ИОП

Чланови Тима за ИОП

1. Илија Мировић - директор школе
2. Наташа Цвијовић - психолог
3. Наташа Кокић- педагог
4. Гордана Јефтић - професор разредне наставе
5. Михаило Вујовић - професор разредне наставе
6. Биљана Милосављевић - професор разредне наставе
7. Татјана Гавриловић - професор немачког језика
8. Верица Живковић - професор физике
9. Жанка Станић - професор српског језик
10.Наташа Павловић – професор разредне наставе

6. Тим за професионалну оријентацију

Чланови Тима за ПО:

1. Наташа Цвијовић - психолог
2. Татјана Гавриловић - професор немачког језика
3. Верица Живковић - професор физике
4. Зорица Тмушић - професор математике
5. Мира Цвјетићанин – професор разредне наставе
6. Радмила Дикосавић – професор разредне наставе
7. члан Савета родитеља

7. Тим за школско развојно планирање

Чланови:

1. Илија Мировић - директор школе
2. Наташа Цвијовић - психолог
3. Наташа Кокић - педагог
4. Нела Стојковић - професор географије
5. Сања Стојадиновић – професор српског језика
6. Милица Пајчин – професор техничког и информатичког образовања
7. Бранислав Милошевић – професор математике
8. Драгана Матић – професор разредне наставе
9. Председник Школског одбора (представник локалне самоуправе)
10. председник Савета родитеља
11. представник Ученичког Парламента

8. ТИМ ЗА ШКОЛСКИ САЈТ И ЧАСОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.

Чланови тима су:

1. Драгана Радишић – професор српског језика
2.Сања Стојадиновић – професор српског језика
3. Марина Кукић – професор разредне наставе
4. Татјана Готић – професор разредне наставе
5. Драгана Матић – професор разредне наставе
6. члан Савета родитеља

Поделите ову страну:
 

© Основна школа „Горња Варош“, Земун - Сва права задржана. | Израда сајта: Kio d.o.o.