ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Извођење наставе у природи

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Припрема и дистрибуција школског оброка - доручка и ручка за ученике

Обавештење о закљученом уговору
Oдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Екскурзије, наставе у природи и излети

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о обустави поступка
Oдлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – Електрична енергија
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности добара – Електрична енергија
Конкурсна документација за јавну набавку добара – Електрична енергија
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара – Електрична енергија

Замена котла

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности радова – замена котла
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности радова – замена котла
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности радова – замена котла
Конкурсна документација за јавну набавку радова – Замена котла


Извођење екскурзије, наставе у природи и излета

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга - извођење екскурзије, наставе у природи и излета (партија бр. 1), ЈН бр. 1.2.1/17
Обавештање о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета
Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета
Обавештење о продужењу рока за јавну набавку мале вредности услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета
Позив за за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета


Школски оброци:

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности услуга – припрема и дистрибуција школског оброка
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга – припрема и дистрибуција школског оброка
Продужење рока за јавну набавку мале вредности услуга – припрема и дистрибуција школског оброка
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга – припрема и дистрибуција школског оброка
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – припрема и дистрибуција школског оброка


Санација тоалета:

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова - санација тоалета
Одлука о додели уговора за јавну набавку радова - санација тоалетаЕлектрична енергија:

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара - електрична енергија
Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара - Електрична енергија
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - Електрична енергија
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - Електрична енергија


Извођење екскурзије, наставе у природи и излета

Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излета

Позив за за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга – извођење екскурзије, наставе у природи и излетаОдржавање фискултурне сале:

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – текуће одржавање фискултурне салеИсхрана ученика:

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – припрема и дистрибуција школског оброка

Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности услуга – припрема и дистрибуција школског оброкаПоделите ову страну:
 

© Основна школа „Горња Варош“, Земун - Сва права задржана. | Израда сајта: Kio d.o.o.