ДОКУМЕНТА ШКОЛЕ

Правилници:

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА,ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛНИМА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Информатор

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Захтев:

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЈАВНЕ ИСПРАВЕ

ОГЛАШАВАЊЕ ЛИЧНИХ ИСПРАВА И ДОКУМЕНАТА НЕВАЖЕЋИМ

Извештај

2017. година

ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ И УТРОШКУ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

ЗАВРШНИ РАЧУН

Извештај

2018. година

ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ И УТРОШКУ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ И УТРОШКУ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

ЗАВРШНИ РАЧУН

Поделите ову страну:
 

© Основна школа „Горња Варош“, Земун - Сва права задржана. | Израда сајта: Kio d.o.o.