Задаци из Енглеског за радну недељу од 17. до 21. марта

1 – Уџбеник стр 38. Kids- Virtual Soap

– Слушати и читати текст на Oxford University Press sajtu – exercise 1.

virtual soap= virtuelna sapunska opera, (tv sapunica, tv novela, televizijska serija)
lazy= lenj
come round= svratiti
soap opera= tv sapunica, serija
character= ličnost, lik
own= sopstveni

himself= (o) sebi
sound= zvučati
though= sa druge strane, iako
chance= prilika
mean= misliti
you must be joking= mora da se šališ

2 – Урадити вежбање 2 на стр. 39 у уџбенику – тачно/нетачно/ не кажу

3 – Уџбеник стр. 40, Culture 3- Britain 

– Слушати и читати текст на сајту Oxford University Press page 40, exercise 1a
– Преписати непознате речи из текста у свеску:

several= nekoliko
official= službeni
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland= Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske
part= deo
however= međutim
England= Engleska
Scotland= Škotska
Wales= Vels
Northern Ireland= Severna Irska
capital= glavni grad, prestonica
as well as= kao i

own= sopstveni
separate= odvojeni
conquer= pokoriti, osvojiti
century= vek
since= od
eldest= najstariji
monarch= monarh, vladar
Welsh= velški
language= jezik

4 – Урадити вежбање на стр. 40

– У свескама повезати дата имена, датуме и градове са земљама (Scotland,Wales, Ireland).

5 – Од 23. Марта пратити енглески језик на каналу РТС 2 , четвртком

6 – На сајту Edmodo  направљене су учионице за одељења 6. разреда.

– Кодове (Class code) ће ученицима проследити разредне старешине.