• У радним листовима, страна 35, вежбати употребу одређеног члана THE, у вежбању 4, и урадити вежбање 5, користити дате предлоге (in, on, at, to).
  • У уџбенику, на страни 46, слушати и читати причу SWEET SUE AND THE BANK ROBBERS
    Oxford University Press
    page 46, exercise 1.
    Преписати непознате речи писаним словима у свеску. Прочитати још једном текст за себе и у вежбању 2, на страни 47, пронаћи на карти где се налазе банка и пошта.
    Домаће задатке слати на мејл marija.zmiric78@gmail.com