На РТС3 9. априла 2020. године одржан је трећи час енглеског језика за 6. разред са називом Abbie and Simon stayed tuned (Revision). Кроз примере су поновљена глаголска времена present simple, present continuous и past simple tense.

За 10. април 2020. године преписати градиво везано за употребу чланова у енглеском језику.