Skip to main content
Категорија

Марија Жмирић

Енглески језик 2. разред – 26. март

Од стране Енглески језик 2 разред, Марија Жмирић
26.марта 2020. године на РТС2 је одржан 2. час енглеског језика за 2. разред са темом My animals, part 2 (Моје животиње, други део). Поновили су шта је био домаћи задатак претходног часа и речи за животиње са фарме и кућне љубимце. Уведена је нова реч, a bird (птица). Затим су животиње подељене на категорије, према томе које радње могу да обављају. Представљене су радње: run (трчати) jump (скакати) swim (пливати) fly (летети) sing (певати) hop (скакутати). Затим су постављана питања о животињама: Which pets can run? A dog, a cat, a rabbit… Which pets can jump? A dog, a cat… Which pets can swim? A fish… Затим се тражило од ученика да опишу своје способности: I can run like a dog. I can jump like a cat. I can sing like a parrot. I can swim like a fish. I can hop like a rabbit. I can fly like a bird. Затим су постављали питања везано за животиње: Can a cat fly? No, it can’t. Can a fish swim? Yes, it can. Can a dog sing? No, it can’t. Can a parrot fly? Yes, it can. Can a rabbit hop? Yes, it can. Can a fish run? No, it can’t. Урађен је задатак погађања које шивотиње су у питању: tca- c_ _ ogd- d_ _ bibrat- r_ _ _ _ _ hsif- f_ _ _ raptor- p _ _ _ _ _ ДОМАЋИ ЗАДАТАК: Ученици имају задатак да ураде неку врсту пројекта у свесци или на посебном папиру везано за животиње. Треба да нацртају мапу ума, тако што ће централни појам бити ANIMALS, PETS или FARM ANIMALS, а затим да од тог појма повуку линије и нацртају животиње које су научене, или да исеку слике из новина, своје стикере и слично. Ученици који желе могу поред слика и да...
Прочитајте детаљније

Енглески језик 1. разред 24. март 2020.

Од стране Енглески језик 1. разред, Марија Жмирић
23. марта 2020. на РТС2 је одржан час енглеског језика My clothes, part 1 (Моја одећа, први део). У оквиру часа су поновљени појмови везани за одевне предмете: a T- shirt, a shirt, a jumper, a coat, a hat, a jacket, trousers, jeans, a dress, a skirt, shorts, shoes, boots, socks. Уведено је описивање одеће коју носимо. Ове речи и структуре превазилазе наставни план и програм за први разред, па није потребно њихово усвајање. ДОМАЋИ ЗАДАТАК: Ученици цртају један од наведених одевних предмета у свеску и украшавају га како желе. Задатак за 24.март 2020. јесте слушање приче у уџбенику, на страни 40 -The present https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/story_05?cc=rs&selLanguage=en У радним листовима, на страни 37 заокружити тачну слику. Наставити са слушањем и вежбањем песме It’s my birthday today. (cd, број 13) https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_05/singalong_unit05song?cc=rs&selLanguage=en Домаће задатке слати на мејл marija.zmiric78@gmail.com
Прочитајте детаљније

Енглески језик 2. разред

Од стране Енглески језик 2 разред, Марија Жмирић
Задатак за 24. март - Слушање приче у уџбенику на страни 42 - Listen! Лекцију можете послушати овде - У радним листовима урадити стране 40 и 41 у току недеље - Наставити са слушањем и вежбањем песме It’s lunchtime! (cd бр 11) или послушајте на сајту кликом овде
Прочитајте детаљније

Енглески језик 2. разред

Од стране Енглески језик 2 разред, Марија Жмирић
- 23. марта на РТС 2 је одржан час енглеског језика My animals, part 1 (Моје животиње, први део). Видео можете погледати овде - У оквиру часа су поновљени појмови везани за животиње са фарме: a cow, a duck, a donkey, a chicken, a goose, a sheep, a goat, a horse, a pig. - Поновљени су бројеви кроз питање: How many animals are there? и питање: Is it a horse? Yes,it is./ No,it isn’t. - Поновљене су речи за кућне љубимце: (pets): a dog, a cat, a parrot, a fish, a rabbit. ДОМАЋИ ЗАДАТАК Ученици цртају и боје свог кућног љубимца или кога би желели у свесци, затим пишу о њему, на пример: This is a (dog). Its name is (Žuća). It’s (brown). It’s (big/ small).
Прочитајте детаљније

Енглески језик 6. разред

Од стране 6.1 Енглески језик, 6.2 Енглески језик, 6.3 Енглески језик, Марија Жмирић
Задаци из Енглеског за радну недељу од 17. до 21. марта 1 - Уџбеник стр 38. Kids- Virtual Soap - Слушати и читати текст на Oxford University Press sajtu - exercise 1. virtual soap= virtuelna sapunska opera, (tv sapunica, tv novela, televizijska serija) lazy= lenj come round= svratiti soap opera= tv sapunica, serija character= ličnost, lik own= sopstveni himself= (o) sebi sound= zvučati though= sa druge strane, iako chance= prilika mean= misliti you must be joking= mora da se šališ 2 - Урадити вежбање 2 на стр. 39 у уџбенику - тачно/нетачно/ не кажу 3 - Уџбеник стр. 40, Culture 3- Britain  - Слушати и читати текст на сајту Oxford University Press page 40, exercise 1a - Преписати непознате речи из текста у свеску: several= nekoliko official= službeni the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland= Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske part= deo however= međutim England= Engleska Scotland= Škotska Wales= Vels Northern Ireland= Severna Irska capital= glavni grad, prestonica as well as= kao i own= sopstveni separate= odvojeni conquer= pokoriti, osvojiti century= vek since= od eldest= najstariji monarch= monarh, vladar Welsh= velški language= jezik 4 - Урадити вежбање на стр. 40 - У свескама повезати дата имена, датуме и градове са земљама (Scotland,Wales, Ireland). 5 - Од 23. Марта пратити енглески језик на каналу РТС 2 , четвртком 6 - На сајту Edmodo  направљене су учионице за одељења 6. разреда. - Кодове (Class code) ће ученицима проследити разредне старешине.
Прочитајте детаљније

Енглески језик 1. разред

Од стране Енглески језик 1. разред, Марија Жмирић
Задаци из Енглеског за радну недељу од 17. до 21. марта Уџбеник стр 38. и 39.  Unit 5: Happy birthday! - Научити речи a present, a card, a candle, a cake, a badge, a balloon - Нацртати нове предмете у свеску. - Урадити у радним листовима стр. 36 - Доцртати предмете на великој слици и уписати бројеве у квадратиће Уџбеник стр. 38. и 39. Happy birthday! - Слушати и вежбати песму It’s my birthday today. Песму можете послушати  на CD бр. 13 или на сајту Happy House Од 23. Марта пратити енглески језик на РТС 2 каналу, понедељком и четвртком
Прочитајте детаљније

Енглески језик 5. разред

Од стране 5.1 Енглески језик, Марија Жмирић
Задаци из Енглеског за радну недељу од 17. до 21. марта Уџбеник стр 42. Revision 3 - Урадити вежбања и понављања 1а и б у уџбенику. - Вежбање 2а преписати у свеску Урадити самостално пројекат на тему My holiday - Описати свој одмор, неко путовање или проведени распуст. - Користити разгледнице, сопствене фотографије или цртеже, фотографије места са интернета или из новина. - Радови могу бити у облику плаката, састава, Power Point презентације и слично. Од 23. марта пратити енглески језик на каналу РТС 3,четвртком.
Прочитајте детаљније

Енглески језик 2. разред

Од стране Енглески језик 2 разред, Марија Жмирић
Задаци из Енглеског за радну недељу од 17. до 21. марта Уџбеник стр 40. и 41.  Unit 5: My house - Научити речи за просторије у кући a kitchen, a bedroom, a bathroom, a sitting room, a hall, a garden. - Бежбати писање нових речи у свесци. Сваку реч написати до краја реда штампаним словима латинице - Илустровати своју собу или собу из маште. - У радним листовима урадити страну 38. Заокружити тачне речи. Уџбеник стр 40. и 41. Unit 5: My house - Слушати и бежбати песмицу It’s lunchtime! коју можете послушати на CD бр 11 или на сајту Happy House Од 23. марта пратити енглески језик на каналу РТС 2, понедељком и четвртком.
Прочитајте детаљније
Close Menu