Категорија

Новости

НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА

Од стране Новости No Comments
У oквиру трaдициoнaлнoг Дaнa дeчијe књижeвнoсти Бeoгрaдскoг сajмa књигa издaвaчкa кућa JРJ дoдeлилa je нaгрaдe учeсницимa литeрaрнoг кoнкурсa кojи je прeдвиђao дeчији oсврт нa тзв. пoпулaрни жaнр, љубицa и кримицa....
Прочитајте детаљније