Распоред часова

РАЗРЕДИ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ

Боравак: Марија Тодоровић

Разредна настава: Зденка Ђорђевић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Грађ. вас. / Верска наст. Енглески језикСрпски језик Математика Српски језик
2. Српски језик Математика Математика Српски језик Физичко васпитање
3. Математика Српски језик Физичко васпитање Енглески језик / Пријем родитеља Математика
4. Физичко васпитање Свет око нас Музичка култура Свет око нас Ликовна култура
5. ЧОС Ван наставне активности Пројектна настава Допунска настава

Боравак:Радмила Дикосавић

Разредна настава: Михаило Вујовић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Физичко васпитање Српски језик
2. Грађ. вас. / Верска наст. Енглески језик / Пријем родитеља Математика Српски језик Физичко васпитање
3. Математика Српски језик Музичка култура Математика Математика
4. Физичко васпитање Свет око нас Ликовна култура Енглески језикСвет око нас
5. ЧОС Пројектна настава Ван наставне активности ЧОС

Боравак: Бојана Медић

Разредна настава: Љиљана Јовановић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Физичко васпитање Математика Енглески језикФизичко васпитање Математика
2. Српски језик Српски језик Српски језик Математика Српски језик
3. Грађ. вас. / Верска наст. Енглески језик / Пријем родитеља Физичко васпитање Српски језик Музичка култура
4. Математика Свет око нас Математика Свет око нас Ликовна култура
5. ЧОС Ваннаставне активности Пројектна настава Допунска настава Допунска настава

Боравак: Наташа Павловић и Емилија Чолак

Разредна настава: Мирјана Милић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Физичко васпитање Математика Српски језик Математика
3. Физичко васпитање Српски језик Музичка култура Физичко васпитање Ликовна култура
4. Грађ. вас. / Верска наст. Енглески језикЕнглески језик / Пријем родитеља Свет око нас Ликовна култура
5. Ваннаставне активности Свет око нас Пројектна настава ЧОС Допунска настава
6 Допунска настава

Боравак: Емилија Чолак

Разредна настава: Биљана Милосављевић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Физичко васпитање Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Математика Енглески језик / Пријем родитеља Српски језик Математика
3. Музичка култура Српски језик Математика Физичко васпитање Ликовна култура
4. Грађ. вас. / Верска наст. Свет око нас Физичко васпитање Свет око нас Ликовна култура
5. Допунска настава Енглески језикПројектна настава ЧОС Ван наставне активности
6 Допунска настава

Боравак: Наташа Павловић

Разредна настава: Олгица Ковач

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Физичко васпитање Математика Српски језик Математика
3. Физичко васпитање Српски језик Енглески језик / Пријем родитеља Ликовна култура Свет око нас
4. Свет око нас ЧОС Физичко васпитање Ликовна култура Музичка култура
5. Грађ. вас. / Верска наст. Ваннаставне активности Пројектна настава Енглески језикДопунска настава
6. Допунска настава

Разредна настава: Мира Цвјетићанин

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Енглески језикМатематика Физичко васпитање
2. Природа и друштво Грађ. вас. / Верска наст. Од играчке до рачунара Српски језик Музичка култура
3. Математика Енглески језик / Пријем родитеља Српски језик Природа и друштво Српски језик
4. Ликовна култура Српски језик Математика Физичко васпитање Математика
5. Ликовна култура Физичко васпитање ЧОС Допунска настава Слободне активности
6. Слободне акт. / Допунска наст.

Разредна настава: Татјана Готић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Физичко васпитање
2. Физичко васпитање Грађ. вас. / Верска наст. Математика Ликовна култура Српски језик
3. Математика Природа и друштво Енглески језик / Пријем родитеља Ликовна култура Природа и друштво
4. Енглески језикСрпски језик Од играчке до рачунара Физичко васпитање Математика
5. ЧОС Музичка култура Слободне акт. / Допунска наст. Српски језик Допунска настава
6. Слободне активности

Разредна настава: Гордана Јефтић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Од играчке до рачунара Српски језик Природа и друштво
2. Математика Српски језик Енглески језикФизичко васпитање Математика
3. Енглески језик / Пријем родитеља Грађ. вас. / Верска наст. Математика Математика Физичко васпитање
4. Музичка култура Физичко васпитање Српски језик Ликовна култура Српски језик
5. Слободне активности Природа и Друштво ЧОС Ликовна култура Слободне активности
6. Допунска настава

Разредна настава: Марина Кукић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Математика Српски језик Физичко васпитање Српски језик Математика
2. Физичко васпитање Математика Математика Физичко васпитање Српски језик
3. Српски језик Природа и друштво Српски језик Математика Природа и друштво
4. Музичка култура Од играчке до рачунара Енглески језикЛиковна култура Грађ. вас. / Верска наст.
5. Енглески језикСлободне активности Слободне активности Ликовна култура ЧОС
6. Допунска настава Пријем родитеља

Разредна настава: Драгана Матић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Грађ. вас. / Верска наст.
2. Математика Српски језик Математика Енглески језик / Пријем родитеља Математика
3. Природа и друштво Физичко васпитање Ликовна култура Српски језик Српски језик
4. Музичка култура Енглески језикЛиковна култура Природа и друштво Физичко васпитање
5. Слободне активности Од играчке до рачунара Физичко васпитање Допунска настава ЧОС
6. Допунска настава

Разредна настава: Татјана Лазић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Српски језик Енглески језикПрирода и друштво Математика Природа и друштво
2. Математика Од играчке до рачунара Српски језик Српски језик Математика
3. Ликовна култура Физичко васпитање Математика Енглески језик / Пријем родитеља Грађ. вас. / Верска наст.
4. Ликовна култура Математика ЧОС Музичка култура Српски језик
5. Слободне активности Српски језик Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање
6. Допунска настава Допунска настава

Разредна настава: Светлана Миленковић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Математика Од играчке до рачунара Природа и друштво Енглески језикМатематика
2. Српски језик Енглески језикФизичко васпитање Математика Грађ. вас. / Верска наст.
3. Ликовна култура Српски језик Српски језик Музичка култура Природа и друштво
4. Ликовна култура Математика Математика Српски језик Српски језик
5. Слободне активности Допунска настава Допунска настава Физичко васпитање ЧОС
6. Пријем родитеља Слободне активности

РАЗРЕДИ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ