Никола Дабић 3/1 – III награда
Душица Руњајић 3/2 – похвала
Осијан Прибићевић 3/2 – похвала
Мина Стојичић 4/2 – похвала

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.